قلاده تنی جین جدید
قلاده تنی جین مناسبت برای سگ های ۵ الی ۱۰ کیلو..
65,000تومان

قلاده بافت جدید
قلاده بافت مناسب برای تمام سگ های نژآد بزرگ..
90,000تومان

قلاده تربیتی بافت جدید
قلاده تربیتی بافتمناسب تمام سگ های نژآد بزرگ بالای ۷ ماهتحمل وزن تا ۸۰ کیلو..
110,000تومان

بند قلاده رنگینکمان جدید
بند قلاده رنگین کمانترکیب زنجیز و بند مقاوممناسب سگ های نژآد کوچکتحمل وزن تا ۱۰ کیلو..
45,000تومان

قلاده خاردار سفید جدید
قلاده خاردار سفیدمناسب برای سگ های متوسط یا توله    سایز:۳۵ سانت  &nbs..
120,000تومان

قلاده خاردار آرمی جدید
قلاده خاردار ارمیمناسب برای تمام سگ های نگهبانسایز: ۵۵ سانت       &nbs..
145,000تومان

قلاده خاردار فاکس جدید
قلاده خاردار فاکسمناسب برای تمام سگ های نژآد بزرگسایز:دور گردن ۵۵ سانت..
160,000تومان

غذای خشک مخصوص گربه پرشین بالغ جدید
غذای خشک مخصوص گربه پرشین بالغوزن 2 کیلوگرموزن 7 کیلوگرم..
69,000تومان

غذای خشک مناسب بچه گربه 2 تا 12ماه،گربه باردار و شیرده جدید
غذای خشک مناسب بچه گربه 2 تا 12ماه،گربه باردار و شیردهوزن 400 گرموزن 2 کیلوگرموزن 7 کیلوگرم..
14,500تومان

پوچ  گربه با طعم سالمون 80gr مونژه جدید
پوچ  گربه با طعم سالمون 80gr مونژهsalmon and tunaوزن 80 گرم..
5,000تومان

غذای خشک سگ بالغ نژاد کوچک 800gr مونژه جدید
غذای خشک سگ بالغ نژاد کوچک 800gr مونژهadult miniوزن 800 گرم..
24,000تومان

غذای سگ نژاد متوسط 4 تا 12 ماه 3kg مونژه جدید
غذای سگ نژاد متوسط 4 تا 12 ماه 3kg مونژهjunior mediumوزن 3 کیلوگرم..
63,000تومان

غذای خشک سگ بالغ نژاد بزرگ 3kg مونژه جدید
غذای خشک سگ بالغ نژاد بزرگ 3kg مونژهmaxi adultوزن 3 کیلوگرم..
75,000تومان

غذای خشک سگ نژاد بزرگ 4 تا 12 ماه 3kg مونژه جدید
غذای خشک سگ نژاد بزرگ 4 تا 12 ماه 3kgمونژهpuppy and junior maxiوزن کیلوگرم..
86,000تومان

غذای خشک گربه بالغ H.Qوزن 2 کیلوگرمافزایش ایمنی بدنبا تاریخ انقضای طولانیهضم راحتمراقب پوست و مودفع..
52,000تومان