پت شاپ اینترنتی پتی فود

    پت شاپ پتی فود در سال ۱۳۹۰  به عنوان نخستین پت شاپ اینترنتی در ایران فعالیت خود را اغاز کرد.