با توجه به بالا رفتن نرخ هزینه ارسال از ارسال فاکتور های زیر ۵۰ هزار تومان به صورت حمل رایگان معذوریم و هزینه ارسال با توجه به نرخ سیستم پیک در تهران محاسبه میگردد.

غذای سگ

غذای سگ

بخش غذا سگ

شامل انواع غذای خشک سگ، کنسرو ها و پوچ ها ، غذا های درمانی و غذا های رژیمی