شسیر (Schesir)

نمایش:
مرتب کردن براساس:

کنسرو تن و فیله مرغ-85gr

کنسرو Schesirماهی تن و مرغ مخصوص گربهوزن 85 گرمی Tuna 51%, Chicken 4.7%,Rice 1.5%..

5,500تومان قیمت بدون مالیات: 5,500تومان

کنسرو تن و آلوورا مخصوص بچه گربه

کنسرو Schesirماهی تن آلوورا مخصوص بچه گربهوزن 85گرمی وزن 140 گرمی Tuna 51%, Aloe 4.7%, ..

5,500تومان قیمت بدون مالیات: 5,500تومان

کنسرو تن و ماهی سوریمی-85gr

کنسرو تن و ماهی سوریمیوزن 85 گرم Tuna 51%, Surimi 4.7%,Rice 1.5%..

5,500تومان قیمت بدون مالیات: 5,500تومان

کنسرو فیله مرغ-85gr

کنسرو Schesirفیله مرغ مخصوص گربهوزن 85 گرمی Chicken 51%, Rice 1.5%..

5,500تومان قیمت بدون مالیات: 5,500تومان

کنسرو تن و آلوورا-85gr

کنسرو Schesirماهی تن و آلوورا مخصوصوزن 85 گرمی Tuna 51%, Aloe 4.7%,Rice 1.2%..

5,500تومان قیمت بدون مالیات: 5,500تومان

کنسرو فیله مرغ و ماهی اقیانوس-70gr

کنسرو فیله مرغ و ماهی اقیانوسوزن 70 گرم 23.8%,Seabream 4.2%,Rice 1.4%..

5,500تومان قیمت بدون مالیات: 5,500تومان

پوچ فیله مرغ و ژامبون-100gr

پوچ فیله مرغ و ژامبونوزن 100 گرم..

5,500تومان قیمت بدون مالیات: 5,500تومان

کنسرو فیله مرغ و شاه میگو-70gr

کنسرو فیله مرغ و شاه میگووزن 70 گرم Chicken 70.6%, ChickenBroth 23.7%,Shrimp 4.3%,Rice ..

5,500تومان قیمت بدون مالیات: 5,500تومان

کنسرو تن با شاه میگو-85gr

کنسرو Schesir تن با شاه میگو مخصوص گربهوزن 85 گرمی Tuna 51%, Shrimps 6%,Rice 1..

5,500تومان قیمت بدون مالیات: 5,500تومان

پوچ تن با فیله مرغ و ژامبون-100gr

پوچ تن با فیله مرغ و ژامبونوزن 100 گرم..

5,500تومان قیمت بدون مالیات: 5,500تومان

کنسرو تن-85gr

کنسرو تنوزن 85 گرم Tuna 51%, Rice 1.5%..

5,500تومان قیمت بدون مالیات: 5,500تومان

کنسرو تن و جینسنگ-70gr

کنسرو تن و جینسنگوزن 70 گرم 23.5%,Ginseng Powder 0.1%,Rice 1.4%..

5,500تومان قیمت بدون مالیات: 5,500تومان

پوچ تن با فیله مرغ-100gr

پوچ تن با فیله مرغ مخصوص گربهوزن 100گرمی..

5,500تومان قیمت بدون مالیات: 5,500تومان

کنسرو فیله مرغ و آلوورا مخصوص بچه گربه-85gr

کنسرو Schesirمرغ و آلوورا مخصوص بچه گربهوزن 85گرمی Chicken 61%, Aloe 4.7%,Sunflower O..

5,500تومان قیمت بدون مالیات: 5,500تومان

پوچ ماهی تن و ماهی هیک-100gr

پوچ ماهی تن و ماهی هیک Pouch Tuna With hakeوزن 100 گرم Tuna 50%Hake 5% Ric..

5,500تومان قیمت بدون مالیات: 5,500تومان